Community Diabetes Workshop

Canterbury Leagues Club 26 Bridge Rd , Belmore

Hội thảo giáo dục cộng đồng về bệnh tiểu đường được tổ chức bằng ngôn ngữ Vietnamese.

Hội thảo này nhằm mục đích giúp quý vị khỏe mạnh hơn và hỗ trợ để quý vị tự tin hơn trong việc chăm sóc bản thân. Những thay đổi nhỏ về lối sống có thể cải thiện sức khỏe đáng kể và ngăn ngừa hoặc làm chậm diễn tiến của một số biến chứng bệnh tiểu đường. Hội thảo này sẽ giới thiệu đến quý vị các nội dung sau: Tìm hiểu về bệnh tiểu đường Thay đổi để có lối sống lành mạnh Sống chung với bệnh tiểu đường.

Chương trình này được cung cấp MIỄN PHÍ cho những người có nguy cơ hoặc đã được chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường loại 2.

Hội thảo có giới hạn số người tham gia. Quý vị cần phải đăng ký giữ chỗ.

Vui lòng truy cập Trang giấy mời Eventbrite tại đây để đăng ký tham gia.

Chương trình này được Central and Eastern Sydney Primary Health Network tài trợ và Diabetes NSW & ACT tổ chức.

Community Diabetes Workshop delivered in Vietnamese.

This workshop is all about a healthier you, and will support you to increase your confidence in looking after yourself. Small lifestyle changes can lead to big improvements in your health, and prevent or delay some complications of diabetes. During this workshop you will learn about: Understanding diabetes Making healthy lifestyle changes Living with diabetes.

This program is FREE for people who are at risk of, or have been diagnosed with type 2 diabetes.

Limited spaces available. Bookings are essential.

To register please visit the Eventbrite ticket page here.

This program is funded by Central and Eastern Sydney Primary Health Network and delivered by Diabetes NSW & ACT.

Event Details

Type 2, Pre-diabetes Wednesday, 11 May 2022 01:30 PM - 04:30 PM FREE Sydney - Inner, South and Eastern Suburbs

Canterbury Leagues Club 26 Bridge Rd, Belmore 2192 Google Maps

Join our community of over 45,000 people living with diabetes